Excel makrotár

Az alábbi listában rövid kódsorokat találhatnak, amelyek jól használhatóak a programozáskor egy-egy szükséges lépés megoldására.

Belső függvény alkalmazása

Set myRange = Worksheets("Tesztlap").Range("D6:D17")
x = Application.WorksheetFunction.Min(myRange)
y = Application.WorksheetFunction.Count(Range("C6:C17"))
z = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("C6:C17"), "Január")

Függvény beírása cellába

Worksheets("Tesztlap").Range("E6").Value = "=D6/$E$4"
Worksheets("Tesztlap").Range("F6").Formula = "=D6/$F$4"
Worksheets("Tesztlap").Range("D18").Formula = "=Average(D6:D17)"
Worksheets("Tesztlap").Cells(6, 7).Activate
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]*1.27" ' itt a tizedes egy pont!

Formula másolása lefelé

Worksheets("Tesztlap").Range("E6:G6").Select ' Activate-vel nem működik !
Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(6, 5), Cells(17, 7))

Törlés

Worksheets("Tesztlap").Range("E6:G17").Select
Selection.Delete

Cellák másolása

Worksheets("Tesztlap").Range("C6:D17").Select
Selection.Copy
Worksheets("Cellap").Activate
Worksheets("Cellap").Cells(1, 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False

Az adatokat tartalmazó terület kijelölése egyben

ActiveSheet.UsedRange.Select

Folyamat haladásának kijelzése a státusz sorban

Application.StatusBar = folyamat & " Lépések száma"

Cella szám formátum módosítása

Worksheets("Tesztlap").Columns("D").NumberFormat = "# ##0,00 Ft"
Worksheets("Tesztlap").Range("D6").Select
Selection.NumberFormat = "General"

Hiba esetén tovább haladás

On Error Resume Next ' A hiba figyelme kívül hagyása
On Error GoTo 0 ' hibakezelés törlése

Képernyő frissítés kikapcsolása

Application.ScreenUpdating = False / True

Figyelmeztetések kikapcsolása

Application.DisplayAlerts = False / True

Munkalap beszúrása

ThisWorkbook.Sheets().Add()
NewSheet.Move After:=Sheets(ThisWorkbook.Sheets().Count) vagy
lapdb = Worksheets.Count
Worksheets.Add(After:=Worksheets(lapdb)).Name = "TEMP"

Munkalap törlése

Worksheets("TEMP").Delete

Sorok és oszlopok elrejtése

Range("A1").EntireRow.Hidden = True
Range("B1").EntireColumn.Hidden = True
Range("A:A").EntireRow.Hidden = False
Range("B1").EntireColumn.Hidden = False

Munkalap elrejtése

ActiveWorkbook.Sheets("Eltűnik a lap").Visible = False
ActiveWorkbook.Sheets("Eltűnik a lap").Visible = xlSheetHidden
ActiveWorkbook.Sheets("Eltűnik a lap").Visible = xlSheetVeryHidden

Munkalap megjelenítése

Worksheets(1).Visible = True

Munkafüzet mentése más néven

ujnev = Format(Now(), "mmmm_yyyy") & ".xlsm"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ujnev

Munkalap védelme és feloldása

Worksheets("Eltűnik a lap").Protect Password:=jelszo ' zaras
Worksheets("Eltűnik a lap").Unprotect Password:=jelszo ' feloldas