Excel tippek

1, Hányadik helyet foglalja el egy szám a nem rendezett sorban?

Az Excelben egy kis trükkel meg tudjuk állapítani egy szám helyét egy számsorban, akkor is ha a számsor nem rendezett és a keresett szám nem is szerepel a sorban. A számsort logikailag növekvőnek tekintjük és arra vagyunk kíváncsiak hogy ilyen rendezés esetén hányadik lenne a keresett szám. Első lépésben összehasonlítjuk a sorban szereplő számokat a keresett számmal: =(C4<$F$6). Ez az összehasonlítás logikai IGAZ értéket ad, ha a szám kisebb mint a keresett szám. Második lépésben megszámoljuk az IGAZ értékek darabszámát a DARABTELI függvénnyel, amit egyel növelve megkapjuk a keresett sorszámot.

szamok sorrendje

2, Megjegyzés csatolása védett cellához.

Ha nem szeretnénk hogy a cellák tartalmát mások módosítsák, élhetünk a cellák védelmével, amelyet a Korrektúra/Lapvédelem menüpontban kapcsolhatunk be. Ennek alapbeállítása zárolja megjegyzések beillesztésének lehetőségét is. Ezt a lehetőséget engedélyezhetjük, ha a lapvédelem beállításakor bejelöljük az "Objektumok szerkesztése" lehetőséget. Így a cella tartalma védett marad és a megjegyzés szerkeszthető, módosítható.

Megjegyzes

3, Excel, 53. hét probléma

Mivel az elmúlt évben 53 hét volt, ezért ha a megszokott módon alkalmazzuk a HÉT.SZÁMA függvényt, nem kapunk helyes eredményt. A függvénynek van egy paramétere amely meghatározza a visszatérési értéket a hét kezdőnapja alapján. Ebben az évben a helyes eredményt a 21-es paraméter adja. Az aktuális naphoz tartozó hét száma képlettel:

=HÉT.SZÁMA(MA();21)

53het

4, Excel cellák formázása hétféleképpen.

A cellák formázásának párbeszédablakát a CTRL+1 billentyűkombinációval vagy a Kezdőlap >> Betűtípus csoport megnyitásával hívhatjuk elő.


4.1 A cella szegélye
Kiválasztható: vonaltípus, vonalvastagság, vonalszín (oldalanként alul, felül, jobb és bal oldalon egyenként, illetve átlósan keresztül).
4.2 A cella háttere (kitöltés)
Kiválasztható: háttérszín, mintázat, kitöltési effektus (az összes kombináció egyszerre nem engedélyezett).
4.3 A cella mérete
Egy cella mérete egyedileg nem módosítható. A kívánt méret a cellát tartalmazó teljes sor- és oszlopszélesség megváltoztatásának útján állítható be, a sor- és oszlopazonosítókon történő jobb egérgomb kattintással. Ha az oszlopok szélessége 0, az oszlop rejtett oszlop. A sormagasság hasonló módon képpont értékben adható meg. A Lap elrendezése nézetben (Nézet >> Munkafüzetnézetek csoport >> Lap elrendezése gomb) lehetőség van a szélesség és a magasság megadására cm-ben is.
4.4 Cellák védelme
Zárolt: amennyiben a munkalapra védelmet teszünk, akkor a zárolt cellák nem módosíthatók, csak a jelszó megadása és a lapvédelem feloldása után. Ez a védelem nem jelent titkosítást vagy az adatok valódi támadhatatlanságát, mindössze a véletlen felülírás ellen nyújt védelmet. Rejtett: védett munkalap esetében a rejtett cellában lévő képlet nem látható, de módosítható, felülírható. Zárolt és rejtett: a cellában lévő képlet nem látható és nem is módosítható.
4.5 Igazítás
Az adat és a cella formázása közötti átmenetnek tekinthető a cellán belüli igazítás, amellyel meghatározhatjuk a megjelenő adat cellán belüli pozícióját vízszintesen és függőlegesen. Ha a beírt adat túllóg a cella határán és nincs lehetőség a cella szélességének növelésére, akkor a kívánt helyen az Alt+Enter billentyűkombináció leütésével hozhatunk létre sortörést a cellán belül. Ha nem látszik a sortörés alatti sor, akkor a sormagasság konkrét értékre van beállítva, ezen kell módosítanunk.
4.6 Betűtípus
A cella adattartalmának megjelenését úgy formázhatjuk, mint egy szöveget. Meghatározhatjuk a betűtípust, a színt, a méretet, és néhány különleges hatást.
4.7 Szám
Az adattartalomra vonatkozóan meghatározhatjuk a számformátumot is, ami nagyon sok lehetőséget rejt a cellatartalom megjelenésére vonatkozóan. A Cellák formázása párbeszédpanelen a Szám fülön kiválaszthatjuk a kívánt kategóriát, és azon belül megtehetjük a speciális beállításokat.5, Excel képletek vizsgálata.

Ha szeretnénk megvizsgálni a függvény felépítését és kiindulási adatait, akkor használhatjuk a Nyilak megjelenítése funkciót, amelyet a Képletek > Képletvizsgálat > Elődök mutatása és Utódok mutatása menüpontokban érhetünk el. E funkciók bekapcsolásával jól látható nyilakkal kerülnek jelölésre azok a cellák, amelyekhez az adott képlet hivatkozásokkal kapcsolódik. Az Elődök mutatása azokra az adatokra mutat, amelyek a képlet kiszámításához szükségesek, míg az Utódok mutatása azt mutatja meg, hogy egy adat vagy eredmény hol került további felhasználásra. Egy cella tartalmának törlése előtt érdemes megnézni, hogy felhasználásra került-e valahol az adott cellában található adat, mert ha igen, és mégis töröljük, akkor a hiánya biztosan hibát fog okozni.6, Excel munkalapok kijelölése

Munkafüzetünk munkalapjait a következő módokon jelölhetjük ki:
- Egyetlen munkalapot a lapfülre történő egyszeri rákattintással jelölhetünk ki.
- Több különálló munkalapot a CRTL billentyű lenyomása melletti többszöri rákattintással jelölhetünk ki.
- Egymás mellett elhelyezkedő munkalap-tartományokat a SHIFT billentyű lenyomása melletti rákattintással jelölhetünk ki.
Ezekkel a kijelölésekkel egyszerre törölhetjük, mozgathatjuk, vagy színezhetjük a kijelölt munkalapokat. A csoportos kijelölésből egy, a csoporton kívül eső munkalapfülre való rákattintással léphetünk ki.7, Excel dátumfüggvények.

Dátumfüggvények

 

=MOST()

Az aktuális dátumot és időt jeleníti meg, a táblázat újraszámolásakor frissül.

=MA()

Az aktuális dátumot jeleníti meg, a táblázat újraszámolásakor frissül.

=ÉV(C5)

Egy dátumértékből megjeleníti az évet.

2015.02.16 → 2015

=HÓNAP(C5)

Egy dátumértékből megjeleníti a hónapot.

2015.02.16 → 02

=NAP(C5)

Egy dátumértékből megjeleníti a napot.

2015.02.16 → 16

=HÉT.NAPJA(C4)

Egy dátumértékből megjeleníti a nap sorszámát.

2015.02.16 → 28, Ismétlődések eltávolítása és adatsor keresése több kritérium szerint.

Az Excelben lehetőségünk van az ismétlődések eltávolítására egy adatsorból. Ezt a funkciót az Adatok/ismétlődések eltávolítása menüpontban találhatjuk.
Ha nem csak egy adat oszlopunk van, akkor beállíthatjuk, hogy az ismétlődések eltávolítása mely oszlopok figyelembe vételével történjen. Nézzünk egy példát!
1, A kiindulási adatokból távolítsuk el az ismétlődéseket, figyelembe véve az autó gyártóját és a színét is.
2, Készítsünk egy segédoszlopot, amely összefűzve tartalmazza mindkét adatot: =$H4&$J4. Ez lesz a kereső mezőnk.
3, Ebben az oszlopban keressük meg azt az egyedi adatsort, amely mindkét kritériumnak (Opel és Piros) megfelel.

Többszörös kritérium9, Alap, leíró statisztikai függvények az Excelben.

A leíró statisztika a statisztikának azon területe, ami egy adatsornak a fő statisztikai mutatóit adja meg.
A letölthető file-be beilleszthető a saját adatsor, melyből automatikusan kerülnek generálásra az alábbiak:
1, Főbb mutatók kiszámítása: módusz, medián, szórás, ferdeség, ...
2, A számítás képletei magyar függvényekkel.
3, A számítások képletei angol függvényekkel.
4, Osztályközök táblázata.
5, Eloszlási diagram.

Excel leíró statisztka letöltése
(A progamok futását engedélyezni kell.)

Excel statisztika

10, Egy függvény 11 élete és 2 szuperereje!

Az Excelben van egy függvény amely a beállításától függően 11 féle módon tud számításokat végezni. Ez a függvény a RÉSZÖSSZEG függvény, amely speciális tulajdonságai ellenére, szerényen megbújik a többi függvény között. A megszokott részösszeg képzéssel létrehozatjuk a függvényt automatikusan, de lehetőségünk van a függvény önálló használatra. A függvényt a függvény szám megadásával az alábbi számítások végzésére használhatjuk.

Reszösszeg kódok

A függvénynek van két további szuperereje is!
1, A függvény nem veszi figyelembe a másik részösszeg függvénnyel képzett értékeket
2, Ha a függvény számához hozzáadunk 100-at (1 >>> 101 átlag számítás) , akkor a függvény a számítás során nem veszi figyelembe a rejtett értékeket.

Részösszeg bemutató file